Beograd, 15. ožujka 2018.

  Natječaj za prijavu projekata hrvatske manjine u Republici Srbiji

  Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore  za 2018. godinu

  Javni natječaj
  Obrazac prijave
  Obrazac životopisa
  Obrazac proračuna 
  Obrazac izjave